Systemy BI

Aplikacje Business Intelligence (BI) umożliwiają interaktywny dostęp do krytycznych dla przedsiębiorstwa informacji, pozwalając na ich wielowymiarowe analizowanie. Użytkownicy uzyskują dostęp do informacji pochodzących z wielu źródeł, co pozwala na analizowanie wielu zależności i trendów, wspierając tym samym podejmowanie decyzji biznesowych. BI uważa się za termin bardzo rozległy, skupiający różne, blisko ze sobą powiązane dyscypliny, takie jak data mining, analizę statystyczną, prognozowanie i wspieranie decyzji.