Systemy CRM

Systemy Zarządzania Relacjami z Klientami (z ang. Customer Relationship Management - CRM) pozwalają na zarządzanie bezpośrednią interakcją z klientami przedsiębiorstwa. Zastosowane w systemach CRM technologie oraz poziom integracji pozwalają na zbieranie i wykorzystywanie informacji o klientach wewnątrz całego przedsiębiorstwa, dzięki czemu zarządzanie relacjami z klientami staje się bardziej efektywnie.

Zastosowanie systemów CRM
Do głównych obszarów funkcjonalnych systemów CRM można zaliczyć wsparcie działów sprzedaży, obsługi klienta oraz automatyzację marketingu.