DORADZTWO WDROŻENIOWE ERP


Centrum Kompetencyjne ERP oferuje nieodpłatne usługi konsultingowe dla przedsiębiorców z sektora MSP, których celem jest również zaproponowanie sytemu informatycznego, wspomagającego działanie firmy w obszarach wymagających usprawnienia.
Doradztwo wdrożeniowe w zakresie ERP opiera się głównie na długoletnim doświadczeniu konsultantów spółki. Jest również wspierane przez specjalnie do tego celu stworzony system informatyczny, zawierający aktualną bazę rozwiązań informatycznych oraz moduł do analizy kosztów do korzyści.

Usługa doradztwa wdrożeniowego ERP jest realizowana w kilku etapach:

  • identyfikacja organizacji - opis działalności przedsiębiorstwa, analiza organizacji i identyfikacja procesów, wyznaczenie obszarów, w których będzie realizowany projekt, klasyfikacja procesów: głównych, pomocniczych i zarządczych, wybór procesów głównych podlegających opisowi, mapowaniu i modelowaniu,
  • stan aktualny - opis i modelowanie aktualnego stanu procesów,
  • optymalizacja procesów - minimalizacja „wąskich gardeł”, symulacja poprawy wskaźników,
  • rekomendacje - przygotowanie i przedstawienie raportu końcowego, propozycja rozwiązań.