Doradztwo

Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wyboru systemów ERP i WMS.

Mając stale na uwadze to, iż osiągnięcie celów biznesowych firmy  możliwe jest tylko poprzez skuteczną organizację, umiejętnie łączymy ze sobą:

- nastawienie na potrzeby klienta,
- efektywność w działaniu,
- wsparcie innowacyjnymi narzędziami informatycznymi.

Podstawowym elementem dla uzyskania korzyści z wdrożenia systemu ERP jest przede wszystkim strategiczne dobranie odpowiedniego systemu do procesów biznesowych i warunków panujących w firmie. W przypadku gdy oferowane funkcjonalności znacznie przekraczają wymagania przedsiębiorstwa, Klient ponosi dodatkowe, nieprzewidziane w budżecie i analizie, koszty. Jeszcze gorszą jest sytuacja, gdy system nie tylko nie usprawnia pracy, ale co więcej blokuję funkcjonowanie przedsiębiorstwa, gdyż nie spełnia elementarnych wymogów, które są niezbędne do prawidłowego działania firmy. 

Nasza oferta obejmuje usługi zespołu specjalistów, który bierze na siebie odpowiedzialność za sukces projektu i zapewnia stała kontrole jego realizacji.

Rzetelnie przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa procesów biznesowych zachodzących w firmie pozwoli na wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania. Dzięki temu zyskujemy pewność, że nie będziesz niepotrzebnie płacił za funkcjonalność, która nigdy nie znajdzie zastosowania w Twojej firmie. Jednocześnie zostaną zidentyfikowane wszystkie obszary wymagające informatyzacji, dzięki czemu wdrożony system będzie w pełni odpowiadał wymaganiom Klienta.