Systemy ERP

ERP to skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. System ERP obejmuje całość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i pozwala zoptymalizować pracę w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa od finansów przez zarządzanie zasobami ludzkimi po logistykę i produkcję.
Systemy ERP przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych.

Największą zaletą najnowocześniejszych systemów ERP jest ich elastyczność i możliwość dopasowania do specyfiki przedsiębiorstwa w każdej branży w zależności od jego potrzeb. Jednocześnie dzięki zintegrowaniu modułów, które zawiera pakiet ERP, uzyskujemy płynność współpracy różnych działów w firmie np. dane wystarczy wprowadzić tylko raz, a będą one dostępne również dla innych aplikacji, obsługujących odrębne obszary funkcjonowania firmy. Dzięki systemowi ERP praca zespołu jest zsynchronizowana. Możliwe jest sprawne prowadzenie projektów, szybka wymiana informacji, a co za tym idzie również oszczędność czasu i obniżenie kosztów.

system erp

Zastosowanie systemów ERP
Systemy ERP mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwach nieprodukcyjnych (usługowych, dystrybucyjnych), oraz produkcyjnych, o różnych typach produkcji. Przykładowo, systemy ERP dedykowane dla produkcji zleceniowej (dyskretnej) obsługują wytwarzanie na zamówienie jednostkowych wyrobów, jak np. części samochodowych czy mebli. Systemy ERP dla produkcji procesowej (ciągłej) obsługują procesy łączenia, rozdzielania, formowania lub przeprowadzania reakcji chemicznych, np. w rafineriach lub przy produkcji farb. Systemy ERP dla przedsiębiorstw konstruujących na zamówienie i realizujących złożone projekty (ETO) obsługują procesy konstrukcyjne i technologiczne, budżetowanie i kosztorysowanie, zarządzanie projektami, itd., co charakteryzuje np. przedsiębiorstwa budowlane.