Systemy HRM

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (z ang. Human Resources Management - HRM) obejmują zestaw aplikacji służących menadżerom do realizacji zadań związanych z personelem. Systemy tej klasy wspierają zwykle następujące aspekty zarządzania zasobami ludzkimi: zarządzanie personelem i siłą roboczą, zarządzanie listą płac, świadczeniami pracowniczymi, szkoleniami, ścieżkami rozwoju zawodowego oraz zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy. Dodatkowo wiele systemów wspiera funkcjonalność samoobsługi pracownika.

Systemami wspomagającymi zarządzanie zasobami ludzkimi są również:
Systemy zarządzania wynagrodzeniami oraz powiązane z nimi systemy zarządzania wynikami pracowników (EPM), są kluczowymi komponentami szerokiego spektrum aplikacji zarządzania kompetencjami. 
 

system hrm

Wymienione aplikacje są wykorzystywane przez specjalistów działu HR przy ocenie wyników pracowników oraz ulepszaniu wykorzystywania kompetencji. Systemy zarządzania wynagrodzeniami zapewniają modelowanie wynagradzania pracowników zgodnie z ich kompetencjami i wynikami; są też wykorzystywane jako narzędzie strategiczne dla utrzymania ważnych dla firmy kompetencji.

Systemy zarządzania programami motywującymi, określane także jako systemy zarządzania wynagrodzeniami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży do modelowania i prognozowania środków przeznaczonych na prowizje i inne motywatory oraz do harmonizowania strategii typu "zapłata za pracę" z celami korporacyjnymi.