Dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

W maju 2012 roku  Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o. złożyło wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 8 Osi Priorytetowej, „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, POIG”.

Celem głównym realizacji niniejszego projektu jest automatyzacja procesu wymiany danych i dokumentów w zakresie wspólnych procesów biznesowych mających miejsce we współpracy z obecnymi i przyszłymi partnerami, którzy korzystają z usług spółki Centrum Kompetencyjne ERP.  Efektem realizacji niniejszej inwestycji będzie wdrożenie innowacyjnego w skali przedsiębiorstwa systemu informatycznego klasy B2B, a co za tym idzie podniesienie efektywności działania przedsiębiorstwa.

Wróć