Unia Europejska dofinansowuje rozwój CK ERP

Firmie Centrum Kompetencyjne ERP Sp. z o.o. przyznano dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 Działanie 8.2: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych


Czas realizacji projektu: 01.11.2013 r. – 31.01.2015r.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Wróć