VI Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST - „Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka

W dniach od 13 do 15 listopada 2013 r. w Krakowie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATESTpoświęcona „Identyfikacji zagrożeń jako podstawie oceny ryzyka”, w której CK ERP miało przyjemność uczestniczyć.

Tegoroczna konferencja to trzy dni spotkań i dyskusji, ponad stu trzydziestu uczestników ze wszystkich rejonów Polski i wszystkich działów gospodarki, szesnaście wykładów, wygłoszonych przez specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, a także praktyków z przemysłu oraz ekspertów z wiodących koncernów światowych.

 W tym roku organizatorzy starali się znaleźć odpowiedzi na dręczące świat BHP pytania, m.in:

  • Jak oceniać ryzyko stosowania substancji chemicznych, dla których nie ma normatywów higienicznych?
  • Jak błędy ludzi powodują zagrożenia bardzo poważnymi awariami przemysłowymi?
  • Jak można zdobyć pieniądze na poprawę warunków pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach?
  • Jak wprowadzić systemowe rozwiązania ułatwiające identyfikację zagrożeń na stanowiskach pracy w firmie budowlanej?
  • Jak mierzyć hałas i wibracje oddziałujące na pracowników na stanowiskach pracy i jak interpretować wyniki tych pomiarów?

To wielka przyjemność uczestniczyć w tak dobrze przygotowanej konferencji pod względem zarówno organizacyjnym, jak i też merytorycznym.

Wróć