Ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.

Poszczególne etapy Oceny Ryzyka Zawodowego:

  • zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego,
  • identyfikacja zagrożeń,
  • oszacowanie ryzyka,
  • określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe,
  • dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy według życzenia klienta zgodnie z normą PN-N-18002 lub metodą Risk Score.