OUTSOURCING BPO


Outsourcing BPO to bezpłatny projekt doradczy z zakresu optymalizacji procesów biznesowych pod kątem BPO w ramach Działania 5.2 Programu Innowacyjna Gospodarka.

Projekt jest adresowany do firm pragnących zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności poprzez redukcję kosztów stałych i zwiększenie wydajności.
Usługa ta polega na nieodpłatnych spotkaniach doradczych z ekspertami Centrum Kompetencyjnego ERP, w skład których wchodzi analiza, mapowanie i modelowanie procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Usługa świadczona jest w ramach projektu 5.2 BPO na zasadach mechanizmu pomocy de minimis i jest w 100% finansowana ze środków Unii Europejskiej, dlatego też nasi klienci nie ponoszą żadnych kosztów w związku z opisaną sługą.

Obszary przedsiębiorstwa, które mogą być objęte analizą i modelowaniem procesów biznesowych to:

  • informatyka, 
  • obsługa księgowa, 
  • obsługa kadrowa i administracyjna, 
  • produkcja, 
  • logistyka i transport, 
  • analizy i kontroling,
  • remonty i utrzymanie.

Efektem przeprowadzonej analizy jest wygenerowany raport oraz propozycja działań mających na celu obniżenie kosztów i wzrost konkurencyjności firmy dzięki zastosowaniu outsourcingu.

Dzięki temu każdy przedsiębiorca uzyskuje pełny obraz funkcjonowania firmy wraz z diagnostyką problemów występujących w zachodzących procesach biznesowych, mapę i model procesów zachodzących w firmie wykonane w notacji BPMN, propozycję innowacyjnych rozwiązań outsourcingu procesów (BPO) prowadzących do optymalizacji kosztów i zwiększenia konkurencyjności, rekomendacje dotyczące optymalizacji i zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, pełną dokumentację przeprowadzonych działań analitycznych.