Prowadzenie dokumentacji

• prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z BHP (zarządzenia, regulaminy i innych przepisy wewnętrzne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej; instrukcje pierwszej pomocy, bezpieczeństwa pożarowego oraz technologiczno-ruchowe; zasady przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej; instrukcje stanowiskowe)

• prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej dla GUS

• pełna obsługa postępowań powypadkowych obejmująca sporządzanie dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy