Szkolenia

Realizujemy szkolenia o następującej tematyce: 

 • instruktaż wstępny ogólny;
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych;
 • szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej;
 • szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych;
 • szkolenie okresowe bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • kurs metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
 • szkolenie z zakresu profilaktyki wypadkowej i postępowania powypadkowego;
 • szkolenie z metod oceny bezpieczeństwa pracy;
 • szkolenie z zakresu analizy i oceny ryzyka zawodowego;
 • szkolenie z zakresu ochrony przed czynnikami środowiska pracy;
 • szkolenie z zakresu obowiązków pracodawcy dotyczących konieczności organizowania pracy w bezpieczny i higieniczny sposób;
 • konsultacje i przygotowywanie programów szkoleń stanowiskowych.