USŁUGI BHP

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP obejmujące wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.
Oferowane usługi obejmują zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń. 

Kompleksowa obsługa BHP firm oraz doradztwo w zakresie BHP

Wykonujemy zadania służb BHP w firmach w oparciu o negocjowane osobiście i zawierane na dłuższe okresy czasu umowy.
Każda oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów, przy uwzględnieniu  takich czynników jak: ilość zatrudnionych osób, rodzaj działalności i umiejscowienie przedsiębiorstwa.
Istnieje możliwość zleceń jednorazowych np. opracowanie instrukcji BHP.
 

W RAMACH NASZYCH USŁUG BHP OFERUJEMY:

 • przejęcie obowiązków służby BHP,
 • doradztwo i stały nadzór w zakresie BHP,
 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • audyt BHP,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • opracowanie niezbędnych instrukcji BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy,
 • sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie rejestrów: szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych i innych,
 • opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ w zakładzie,
 • porady w zakresie prawa pracy,
 • porady kadrowe.