Wdrożenia

Głównym obszarem działania CK ERP Sp. z o.o. jest szeroko pojęta informatyzacja przedsiębiorstwa - zaczynając od wyboru systemu aż do osiągnięcia stabilnej wersji. Oferujemy kompleksowe wdrożenia systemów opracowane na podstawie własnej metodyki wdrożeniowej, zapewniającej wykonanie założonego zakresu prac projektowych w ustalonym czasie i w uzgodnionym budżecie.

Standardowo wyróżniamy następujące etapy wdrożenia:

Rozpoczęcie projektu:

 •   utworzenie zespołu wdrożeniowego
 •   opracowanie planu projektu

Analiza przedwdrożeniowa:

 •   zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa
 •   określenie oczekiwań odnośnie wybranego systemu oraz zamierzonego celu wdrożenia oprogramowania
 •   przedstawienie optymalnych rozwiązań systemowych i korzyści z rozpatrywanych rozwiązań
 •   pomoc w podjęciu decyzji przy zakupie systemu informatycznego
 •   opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu
 •   wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę serwisową systemu i za zarządzanie projektem ze strony klienta.

Przygotowanie danych i konfiguracja:

 •   instalacja baz danych i oprogramowania dla przedsiębiorstwa
 •   przygotowanie szczegółowych podprocesów
 •   wstępne symulacje funkcjonowania systemu

Usługi wdrożeniowe:

 •   konfiguracja systemu w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania

Testowanie systemu:

 •   uruchomienie procedur sprawdzających

Szkolenia:

 •   szkolenia pracowników - praktyczna wiedza na temat obsługi systemu oraz jego funkcjonalności

Start systemu:

 •   przygotowanie fazy operacyjnej
 •   produkcyjne uruchomienie systemu

Opieka utrzymania wdrożonego systemu w ruchu obejmująca bezpośrednią pomoc i serwis

Opieka upgradowa
gwarantująca dostęp do najnowszych wersji wdrożonych systemów.