Systemy WMS

WMS, czyli Warehouse Management System, to system wspierający zarządzanie magazynem wysokiego składowania i nadzorowaniem ruchu towarów w tym magazynie. Należy zwrócić uwagę, że WMS nie jest modułem gospodarki magazynowej, który występuje bezpośrednio w systemie ERP. Różnica między gospodarką magazynową, a zarządzeniem magazynem jest taka, że pierwszy moduł dba o stany magazynowe z punktu widzenia księgowego, a drugi z punktu widzenia zarządzania towarem w magazynie. Systemy WMS eliminują tak zwaną wiedzę tajemną pracowników magazynu, czyli ukrytą wyłącznie w ich głowach informację gdzie dany towar leży oraz czy i jak jest zapakowany.

systemy wms

Cechy podstawowe
Jedną z podstawowych cech, które musi posiadać WMS to przechowywanie informacji dotyczącej stanu magazynowego z podziałem na miejsca położenia oraz umożliwienie sprawnego zlokalizowania każdej partii towaru i każdej pojedynczej sztuki. Kolejne cecha to ewidencja struktury magazynu, która musi zawierać informację nie tylko o liczbie i nazwach miejsc położeń, ale również ich fizycznych własnościach od pojemności czy nośności zaczynając, a na geograficznym położeniu kończąc. Trzecia cecha to możliwość obsługi przez program standardowych procesów magazynowych, takich jak przyjęcie towaru, jego wydanie oraz relokacja wewnątrz magazynu. Połączenie tych trzech cech musi dać w efekcie możliwość optymalnego zarządzania miejscem w magazynie i pracą pracowników, tak by nakłady na poszczególne procesy były jak najmniejsze.